Tjänster

VI GER DIG MÅNGSIDIG SERVICE!


Smartplan erbjuder dig elplaneringstjänster med de modernaste lösningarna och de mest ekonomiska alternativen oavsett om det gäller nybyggen, tillbyggnader eller renoveringar. Vi erbjuder också kostnadsberäkningar, rådgivning samt övervakningstjänster. Vid större och mera krävande projekt använder vi oss av 3D-modellering, vilket är en förutsättning för ett gott slutresultat.

Tveka inte att ta kontakt!

Byggnaders elplanering

 • Egnahemshus, rad-/parhus, höghus
 • Offentliga byggnader
 • Affärs-/kontorsutrymmen
 • Industri-/produktionsbyggnader
 • BIM-planering (3D-modellering)

Belysningsplanering

 • För egnahemshus, rad-/parhus, höghus
 • För offentliga byggnader, affärs-/kontorsutrymmen, industri-/produktionsbyggnader
 • För uteområden
 • Styrsystem för belysning, ex. KNX-/DALI-system

Planering av tele- och säkerhetssystem

 • Öppet kabelsystem (ADB)
 • Antennsystem
 • Nödbelysningssystem
 • Brandlarmsystem
 • Patientlarmsystem
 • Ljudåtergivnings-/AV-system
 • Passagekontrollsystem

Konsultering

 • El-övervakningstjänster
 • Mätning av belysningsstyrka
 • Ljusberäkningar
 • Kostnadsberäkningar
 • Konditionsgranskningar